Din order- & leveranskalender
= vald leveransdag
= tillgänglig leveransdag
= beställning lagd
Välj datum för inventering/prisberäkning

background

Hållbarhet

Det ska vara enkelt för dig som kund eller samarbetspartner att ta beslut som är bra för dig och omvärlden. Därför driver vi viktiga hållbarhetsfrågor på ett långsiktigt sätt. Vi tror på att vara hållbara tillsammans med kunder, leverantörer och andra.

Hållbarhetsfrågor samt arbete med fokus på kvalitet, miljö och livsmedelssäkerhet genomsyrar på något sätt alla våra verksamheter. Vi arbetar med mål och aktiviteter som löpande följs upp. Dessa kan vara specifika för oss internt i koncernen eller utrycka sig som samarbeten tillsammans med kunder och branschorganisationer. Vårt arbete skall driva oss och branschen i en hållbar riktning.

Läs mer

Hållbarhet

Vårt kvalitets- och hållbarhetsarbete

Galatea-koncernen skall vara ett av de ledande dryckesföretagen i Sverige inom hållbar utveckling och miljö. Vi ska ta hänsyn till kvalitetsfrågorna, däri inräknat livsmedelssäkerhet, i våra beslut. Såväl inköp och produktion, som administration, lager, förvaltning och tekniska funktioner skall präglas av kvalitets- och miljömedvetenhet. Genom ett systematiskt miljöarbete arbetar vi för att vidta åtgärder som främjar en hållbar utveckling och som kan minska de negativa konsekvenserna på miljön. Vi är certifierade enligt standard ISO 9001 (Kvalitet), ISO 14001 (Miljö) och FSSC 22000 (Livsmedelssäkerhet).


Ladda ner våra certifikat:
Certificate FSSC 22000

Läs mer om vår 
Kvalitetspolicy 
Läs mer om vår Miljöpolicy


BHS eko certificat 

Hållbarhet

Ekologiska produkter

Galatea-koncernen erbjuder ett brett utbud av egenproducerade samt importerade varumärken med ekologiska produkter. Vi arbetar aktivt med att hitta samarbetspartners och producenter som har möjlighet att erbjuda eller framställa ekologiska produkter. 

Hållbarhet

Eko-certifiering

Galatea-koncernen har certifiering för att tillverka ekologiska produkter för våra egna varumärken. Certifikatet omfattar även handel och distribution av ekologiska produkter. Genom att uppfylla krav för produktion, märkning, kontroll och import av ekologiska produkter skall du som kund eller samarbetspartner känna dig trygg.

Ladda ner våra certifikat:

Eko-cert Sigtuna

Hållbarhet

IP-livsmedel

Vi arbetar i linje med en grundcertifiering inom IP-livsmedel, en standard för kvalitetssäkrad produktion. Standarden reglerar kvalitetshanteringen av aspekter såsom livsmedelshantering, förädling, livsmedelssäkerhet och spårbarhet.

Certifikat IP Livsmedel
Hållbarhet

Code of Conduct

För att på ett strukturerat sätt arbeta med att uppfylla kraven i våra certifieringar samt säkerställa att våra leverantörer uppfyller våra och kundernas krav arbetar vi med leverantörsbedömningar. Detta arbete grundar sig i en nära dialog med samt en kartläggning av våra samarbetspartners och producenter. Som vägledande dokument arbetar vi bland annat med Galatea-koncernens Code of Conduct.

Ladda ner våra certifikat: 
Code of Conduct – svenska

Code of Conduct – engelska

Hållbarhet

Dryckesbranschens klimatinitiativ

Dryckesbranschens klimatinitiativ är ett initiativ startat i samverkan mellan Sprit- & Vinleverantörsföreningen (SVL), Sveriges Bryggerier och Systembolaget. Galatea och Sigtuna medverkar som deltagare i initiativet. I denna samverkan bidrar vi med vår kunskap och idéer i dialogen för att tillsammans minska vår klimatpåverkan och vara ett föredöme för andra branscher. Visionen är att vi skall vara en bransch utan klimatpåverkan, där varje droppe räknas.
Läs mer om Martin & Servera Gruppens hållbarhetsarbete

Hållbarhet

Vi tror på att vara hållbara tillsammans med kunder, leverantörer och andra

Du ska vara trygg i ditt val av samarbetspartner och det ska vara enkelt för dig att ta beslut som är bra för människor, djur och natur. Därför driver Martin & Servera Gruppen viktiga hållbarhetsfrågor på ett långsiktigt sätt.

Läs mer Läs mindre

Vänta kvar, din sida laddas.